Naše farmy

Spojené farmy jsou neformálním sdružením zemědělských farem za účelem společného odbytu a finalizace zemědělských produktů
a dnes patří k největším dodavatelům českého biomasa do restaurací a obchodních řetězců (Albert, Billa, Globus, Hypernova, Interspar, Kaufland, Makro, Tesco) v České republice a na Slovensku. Přímé dodávky rovnou k obchodníkům bez zprostředkovatelů přinesly farmářům nezávislost a spotřebitelům zpřístupnily biopotraviny za přijatelné ceny.

Naše farmy hospodaří ve vyšších nadmořských výškách a v CHKO. Z tohoto důvodu se orientují na zemědělskou výrobu šetrnou k přírodě
a produkci potravin s vyšší přidanou hodnotou – steakového masa a biopotravin.

Počátky projektu Spojených farem spadají do roku 1996 a za tu dobu v něm sdružilo své farmy dvanáct zemědělských podnikatelů, kteří jsou dnes spoluvlastníky. Tito zemědělci tak vytvořili produkční vertikálu od orné půdy, luk a pastvin až po zpracování a naplnili tak doslova koncept „od vidlí po vidličku“, jehož hlavní výhodou je další zdokonalení kontroly kvality a přímé komunikace mezi spotřebitelem a farmářem.

pastva
facebook_icon