Kontakty

Níže jsou uvedené kontakty, na které můžete směřovat své objednávky, dotazy, připomínky, či požadavky:

Odběratelé účetní další kontakty
Dagmar Rezlerová
tel: 731 606 652
biopark@biohovezi.cz
Pavlína Wittgruberová
tel: 734 280 915
p.wittgruberova@biohovezi.cz
tel: 412 391 280
fax: 412 391 489
e-mail: info@spojenefarmy.cz
web: www.biohovezi.cz

Fakturační a doručovací adresa:

Biopark s.r.o.
Lipová 270, PSČ 407 81

IČ: 25420399
DIČ: CZ25420399
Společnost zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem, odd. C, vl. 17047.

Další informace:

Společnost Biopark s.r.o. je nejvýznamnějším českým producentem biohovězího, biokuřecího a biojehněčího. Produktové internetové stránky mají následující adresy: www.biohovezi.cz, www.wagyu.cz.

facebook_icon